(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Dubbele kubus 2

2001

Eén kubus diverse malen gekliefd. Materiaal: zwart graniet, Indian Black

Dubbele kubus 4

2003

Eén kubus veelvuldig gekliefd. Materiaal: zwart graniet, Indian Black

Zuil

2000

Zuil van zwart graniet: Indian Black

Stapeling hoog

2005

Hoge stapeling van wit graniet

Stapeling bruin 1

1999

Stapeling van  bruin graniet

Witte driehoek

2011

Materiaal: scherven  van stuk geslagen wit keramiek, bewerkt

Blauwe ellips

2011

Materiaal: scherven van stuk geslagen blauw geglazuurd keramiek, bewerkt.

Rode vorm

2011

Materiaal: scherven van stukgeslagen rood geglazuurd keramiek, bewerkt.

Gele cirkel

2011

Materiaal: scherven van stuk geslagen geel geglazuurd keramiek, bewerkt.

Groene driehoek

2011

Materiaal: scherven van stuk geslagen groen geglazuurd keramiek, bewerkt.

Roodbruine rechthoek

2011

Materiaal: scherven van stuk geslagen aardewerk van rood- en bruinbakkende klei ( o.a.terracotta), bewerkt.

Roodbruine rechthoek klein

2011

Mareriaal: scherven van stuk geslagen aardewerk van rood- en bruinbakkende klei (o.a. terracotta), bewerkt.

Rood vierkant met diagonalen

2023

Nico Kok maakte 69 blauwe en 100 rode kubussen van het constructie speelgoed "clics".Deze maakte hij op zo een manier aan elkaar dat 144 open kubussen werden geormd Door het kombineren van rode en blauwe kubussen ontstond een vierkant met diagonalen. Thema's van Nico Kok komen terug in dit werk zoals: vierkant, kubus, hoe is het gemaakt, open/dicht,gebruik van materiaal eigenschappen, diagonalen, enz. Het werk is aan de achterzijde gesigneerd.

64 gebogen vierkanten van rubber

2022

64 vierkanten van rubber (10x10 cm) in een gesloten patroon zijn allemaal gebogen door twee tegenover elkaar liggende hoeken te verbinden. Hierdoor ontstaat een nieuw open patroon van in totaal 32 vierkanten (24 vierkanten en 16 halve vierkanten). De vierkanten in dit patroon zijn 45 graden gedraaid ten opzichte van het originele patroon.
Bekende thema's van Nico Kok komen in dit werk terug zoals: vierkanten, patronen van vierkanten, vierkant en "diamant" vierkant, diagonalen, het gebruik van materiaaleigenschappen, hoe is het werk gemaakt, etc.
Het werk is op de achterkant gesigneerd.

Een te grote cirkel of een te klein vierkant

2022

Een te grote cirkel van bandstaal bevindt zich in een vierkant van ook bandstaal maar het kan ook anderom gezien worden dat een te klein vierkant zich bevindt  rond een cirkel.

Pointillistisch vierkant

2022

Tijdens de pandemie verzamelde Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed bij tweedehandswinkels en internet.
Hij verzamelde ook ministeck. Ministeck is een simpel en ingenieus spelprincipe: met inpluggen, losmaken, opnieuw inpluggen en ontwerpen maak je een mozaïek van een afbeelding. Nico maakte een vierkant van de ministeckstukken.
Er zijn vijf verschillende stukken ministeck in vele kleuren. Twee stukken van de vijf hebben een bepaalde richting. Door de ministeckstukken in het vierkant een andere richting te geven dan de omgeving is het  herkenbaar. Niet vanwege de kleur, want de kleur van de stukjes is willekeurig gekozen.
Bekende thema's van Nico Kok komen terug in dit werk zoals: vierkant, wat kan met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, verticaal/horizontaal, patronen, etc
Hij gebruikte voor dit werk ongeveer 23.000 stukjes ministeck.
Het werk is aan de achterzijde gesigneerd.

Spiegelbeeld (3x)

2022

Op een 1/4 doorzichtige bol is "spiegelbeeld "geschreven.Deze 1/4 bol is op een bovenvlakspiegel (optische spiegel) geplaatst.
De1/4 transparente bol wordt nu een 1/2 bol
Je ziet nu in de spiegel de achterkant van "spiegelbeeld". De achterkant van "spiegelbeeld" is gespiegeld en daarom zie je "spiegelbeeld "in de spiegel weer normaal.
"Spiegelbeeld"is ook op de spiegel geschreven. Omdat het een bovenvlakspiegel is vallen hier  beeld en spiegelbeeld samen.
Het werk is aan de achterkant gesigneerd.

Van voor naar achteren en van achteren naar voren 1

2022

19 verticale wit gelakte stalen strips en 19 horizontale wit gelakte stalen strips zijn zo aan elkaar bevestigd dat er een diagonaal ontstaan door te variëren welk deel van de strip zich voor of achter de andere strip bevindt.
Thema's van Nico Kok zoals: het vierkant, de diagonalen, hoe is het werk gemaakt, voor/achterkant, het gebruik van materiaaleigenschappen, komen in dit werk terug.
Het werk is aan de achterzijde gesigneerd. Video:https://www.youtube.com/watch?v=GqMz33v-W7o

Vierkant hangend aan zijn diagonalen

2022

Een vierkant van rond staal van 3 mm hangt aan zijn diagonalen (zwart koord van 3 mm) aan een spijker. Als de diagonalen niet veerkrachtig zouden zijn dan zou dit niet mogelijk zijn. Er zou een instabiele situatie zijn omdat de spijker (het draaipunt) in het midden van het vierkant bevindt. Door de veerkracht van het koord is het vierkant gezakt  en staat de nagel nu bovenaan het vierkant en is er een stabiele situatie ontstaan. De diagonalen worden gebogen en er ontstaat een piramide in perspectief.
Thema's van Nico Kok komen in dit werk terug zoals: vierkant, materiaalgebruik, hoe wordt het werk gemaakt, piramides, wat ermee gedaan kan worden, diagonalen, etc.

Acht blauwe en rode vierkanten

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed verzameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder houten clics, lego, twickto, triqo, enz
In dit werk gebruikte hij alleen houten blokken.De blokken zijn gebruikt en blauw of rood geschilderd. De houten blokken zijn in dit werk zo gerangschikt dat blauwe en rode vierkanten ontstaan. Het werk reflecteert naar de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en naar de minimal kunsytenaar Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, etc. komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd..

Dertig vertikale lijnen

2021

"Dertig vertikale lijnen" Materiaal: ijzerdraad, sterk magnetisch paneel Dertig stukken ijzerdraad van ongeveer 100 cm worden aan getrokken door een sterk magnetisch paneel. De ijzerdraden zijn niet veerkrachtig en kunnen makkelijk buigen daarom zijn de draden niet strak van vorm. Door de magnetische werking zijn de draden sterk verbonden met het paneel maar is het wel mogelijk de draden er af te halen of te verschuiven. Door de vertikale draden licht te buigen en/of te verschuiven kan de compositie veranderd worden.De mogelijkheden zijn ontelbaar maar het is de bedoeling dat er enige mate van afstand blijft tussen de draden en het totaal beeld ongeveer gelijk blijft. De mogelijkheid dat het werk veranderd kan worden, speelt mee hoe men het werk ervaart. Op de achterkant is het werk gesigneerd.

Elf vierkanten in de hoek

2021

Elf vierkanten van 3mm rond staal zijn opvolgorde in een hoek gehangen waarbij de twee opstaande zijden tegen beide wanden leunen. Er ontstaat een piramode van vierkanten waarbij de kleinste vierkant op de top van de piramide bevindt. Thema's van Nico Kok komen terug in dit werk zoals: vierkanten, piramides, materiaal eigenschappen,hoe is het werk gemaakt, wat kan er mee gedaan worden,enz.

Half open vierkant

2021

Er zijn  twee sneden gemaakt  in een canvas doek.De ontstane driehoek is nog bevestigd aan de lange zijde van de driehoek aan het doek.De driehoek wordt omgebogen langs deze lange zijde.Een half open vierkant en een gedeelte van de achterkant van het doek wordt nu zichtbaar.Thema's van Nico Kok komen in dit werk terug zoals: hoe is het werk gemaakt, materiaaleigenschappen, het vierkant, diagonaal, open/dicht, voor/achter, beeld/spiegelbeeld, etc. Het werk is op de achterkant gesigneerd.

Negenenveertig gele duplo lego piramiden

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed ingezameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder lego
In dit werk gebruikte hij alleen geel duplo lego: Duplo lego is voor het eerst in 1968 op de markt gekomen. In dit werk zijn heel oude stenen verwerkt die veel gebruikt zijn door kleine kinderen en vrij nieuwe waar bijna niet mee gespeeld is. De gele stenen zijn gecombineerd tot een reliëf van negenenveertig piramides.
Maar in dit werk zijn  ook een verschillende vierkant patronen te zien.
Het werk is uit elkaar te halen en op een andere manier weer in elkaar te zetten.
Dit is niet de bedoeling, maar draagt bij aan de beleving van dit werk.
Het werk reflecteert op de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en op de minimal artist Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, piramide, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, patroon, diagonaal, etc., komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd. Video:https://www.youtube.com/watch?v=BvZpwLfnRbY

Open vierkant in vierkant

2021

Twee sneden worden gemaakt in een canvas doek. De ontstane driehoeken worden over de lange zijde omgebogen zodat er een open vierkant ontstaat binnen een groter vierkant. Dit groter vierkant heeft de kleur van de achterzijde van het doek. Thema's van Nico Kok komen terug in dit werk zoals: voor en achterkant, hoe is het werk gemaakt, wat kan er mee gedaan worden, gebruik van materiaal eigenschappen.beeld en spiegelbeeld, vierkant en vierkant in diamantvorm, open/dicht,enz

Rode duplo lego vierkant

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed ingezameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder ook lego
In dit werk gebruikte hij alleen rood duplo lego. Duplo lego is voor het eerst in 1968 op de markt gekomen. In dit werk zijn heel oude stenen verwerkt die veel gebruikt zijn door kleine kinderen en vrij nieuwe waar bijna niet mee gespeeld is. Het duplostenen zijn samengevoegd tot een groot vierkant en een klein vierkant.
Het kleine vierkant wordt zichtbaar doordat dit vierkant verticaal is opgebouwd met duplo en het grote vierkant horizontaal.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het moeilijk is om een vierkant te maken met (duplo) Lego omdat de verhouding lengte en hoogte 6 : 5 is.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant,horizontaal/verticaal, wat kan met de vorm, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur etc. komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd. Video:https://www.youtube.com/watch?v=xJeyfb69Alk

Twee diagonalen

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed verzameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder houten clics, lego, twickto, triqo, enz
In dit werk gebruikte hij alleen houten blokken. De houten blokken zijn in dit werk zo gerangschikt dat twee diagonalen ontstaan in het vierkant. Het werk reflecteert naar de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en naar de minimal kunsytenaar Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, etc. komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd..

Vijfentwintig rode lego piramides

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed ingezameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder lego
In dit werk gebruikte hij alleen de rood lego: Ongeveer 1000 rode legoplaatjes zijn gecombineerd tot een reliëf van vijfentwintig piramides.
Maar in dit werk zie je ook een verschillende vierkant patronen.
Het werk is uit elkaar te halen en op een andere manier weer in elkaar te zetten.
Dit is niet de bedoeling, maar draagt bij aan de beleving van dit werk.
Het werk reflecteert op de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en op de minimal artist Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, piramide, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, patroon, diagonaal, etc., komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd.  

Zeventien blauwe vierkanten

2021

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed verzameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder "clics".
In dit werk gebruikte hij alleen de blauwe clics: Zo'n 1300 blauwe clics zijn gecombineerd tot een reliëf van zeventien vierkanten.
Maar in dit werk zie je ook 12 "negatieve" vierkanten en 4 kubussen.
Elke clic is ook een vierkant. Clics zijn er alleen in rood, geel, groen, blauw, wit en zwart.
Het werk is uit elkaar te halen en op een andere manier weer in elkaar te zetten.
Dit is niet de bedoeling, maar draagt bij aan de beleving van dit werk.
Het werk reflecteert op de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en op de minimal artist Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, kubus, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, contrast positief / negatief, etc., Komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd.  

1327 rode clics

2020

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed verzameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder "clics".
In dit werk gebruikte hij alleen de rode clics: 1327 rode clics zijn gecombineerd tot een reliëf van 7 vierkanten maar ook 6 negatieve vierkanten.
Elke clic is ook een vierkant. Clics zijn er alleen in rood, geel, groen, blauw, wit en zwart.
Alleen rood wordt gebruikt in dit monochrome werk en het is nauwelijks herkenbaar als speelgoed.
Het werk is uit elkaar te halen en op een andere manier weer in elkaar te zetten.
Dit is niet de bedoeling, maar draagt bij aan de beleving van dit werk.
Het werk reflecteert op de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en op de minimal artist Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, contrast positief / negatief, etc. komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd.

Twaalf groene vierkanten

2020

Tijdens de pandemie heeft Nico Kok veel gebruikt constructiespeelgoed verzameld bij kringloopwinkels en internet, waaronder "clics".
In dit werk gebruikte hij alleen de groene clics: 1291 groene clics zijn gecombineerd tot een reliëf van twaalf vierkanten.
Alle vierkanten hebben twee zijden gemeen.
Door deze opstelling wordt een diagonaal in de vierkanten steeds duidelijker naarmate het vierkant groter wordt.
Elke klik is ook een vierkant. Clics zijn er alleen in rood, geel, groen, blauw, wit en zwart.
Het werk is uit elkaar te halen en op een andere manier weer in elkaar te zetten.
Dit is niet de bedoeling, maar draagt bij aan de beleving van dit werk.
Het werk reflecteert op de beweging van de Nul-groep (Jan Schoonhoven, Armando) en op de minimal artist Frank Stella.
Thema's van Nico Kok zoals: vierkant, wat kan er met de vorm gedaan worden, gebruik van materiaaleigenschappen, gebruik van monochrome kleur, contrast positief / negatief, diagonaal, etc., Komen terug in dit werk.
Het werk is op de achterkant gesigneerd.  

Verschillend verbonden

2020

Twee staven rond staal zijn op twee manieren verschillend met elkaar verbonden.

Vier halve vierkanten, 2

2020

Zwart geglazuurde witte tegels bekrast

Gebogen foto

2019

Foto van 50x50x0,3 cm op aluminium dibond. Oplage: 10 , gesigneerd en genummerd. Jaar: 1992/2019

Rubbing van veertig vierkanten

2019

Een rooster van 32 vierkanten is overlapt door een rooster van 8 vierkanten. Hierdoor wordt een nieuw donkerder vierkant gevorme. In het midden ontbreekt een vierkant hier door ontstaan een open vierkant. Het werk is op zowel de voorkant als de achterkant gesigneerd.

Scheurwerk zwart/oranje 2

2019

Een strook wit papier is aan de voorkant zwart geschilderd en aan de achterkant oranje. Op een speciale schuine wijze wordt deze strook gescheurd langs een rechte lijn. Er ontstaat twee stroken waarvan de scheur lijnen elkaars spiegelbeeld zijn als een strook omgedraaid wordt. Deze stroken worden gespiegeld naast elkaar op een vel papier gelijmd. Tussen de witte ( van het witte papier) scheurlijnen is de kleur van de achterzijde te zien oranje.Deze werkwijze  wordt herhaald tot het vel papier vol is.Het uiterlijk van de scheurlijnen wordt bepaald door de papier kwaliteit, papier dikte, kwaliteit en kleur van de verf, de techniek van het scheuren (afwijking van de rechte lijn) en de wijze waarop de scheurlijnen naast elkaar gelijmd wordt. Op de achterzijde is het werk gesigneerd. Thema's van Nico Kok zoals gebruik van materiaal eigenschappen, hoe is het werk gemaakt, beeld/spiegelbeeld, voorkant/achterkant, vertikale lijnen,vierkant,links/rechts komen terug in dit werk.

Scheurwerk zwart/oranje diagonalen

2019

Een strook wit papier is aan de voorkant zwart geschilderd en aan de achterkant oranje. Op een speciale schuine wijze wordt deze strook gescheurd langs een rechte lijn. Er ontstaat twee stroken waarvan de witte scheurlijnen (van het witte papier) elkaars spiegelbeeld zijn als één strook omgedraaid wordt. Deze stroken worden gespiegeld naast elkaar op een vel papier gelijmd. Tussen de witte scheurlijnen is de kleur van de achterzijde te zien oranje.Deze werkwijze  wordt herhaald tot het vel papier vol is.Het uiterlijk van de scheurlijnen wordt bepaald door de papier kwaliteit, papier dikte, kwaliteit en kleur van de verf, de techniek van het scheuren (afwijking van de rechte lijn) en de wijze waarop de scheurlijnen naast elkaar gelijmd wordt.Bij dit werk zijn de inkepingen zo geplaatst dat twee diagonalen ontstaan. Op de achterzijde is het werk gesigneerd. Thema's van Nico Kok zoals gebruik van materiaal eigenschappen, hoe is het werk gemaakt, beeld/spiegelbeeld, voorkant/achterkant, vertikale lijnen,vierkant,links/rechts en diagonalen, komen terug in dit werk.

953 kubussen , compleet of niet compleet

2018

Het kunstwerk is gemaakt van verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal van geexpandeerd polystyreen of  van minder geepandeerd polystyreen. Eerst zij kubussen gesneden uit dit materiaal. Daarna is het polystyreen bewerkt op een zelf ontwikkelde wijze met een trommelmachine bestemd voor stenen. Met een speciale lijm zijn de kubussen samen gebracht op een polystyrene plaat. Het oppervlak is daarna gefixeeerd met matte vernis. Het werk weegt slechts 4,5 kg. Thema's als kubus, vierkant en het gebruik an materialen komen terug in dit werk.

Negenenveertig kubussen

2018

Negenenveertig kubussen zijn gemaakt van ijzerdraad.
Ze zijn met elkaar verbonden en vormen vierkante patronen.
De ijzerdraad is aan elkaar bevestigd met hard zilveren soldeer (zeer sterk).
De las is donker gepatineerd.
Het staal is gefixeerd met matte vernis.
Het werk kan met kleine spijkers op de hoeken opgehangen worden doordat het werk erg licht is (0,3 kg)
Thema's van Nico Kok zoals vierkant, kubus en het materiaalgebruik komen terug in dit werk.

Negenenveertig vierkanten

2018

Negenenveertig vierkanten zijn gemaakt van ijzerdraad.
Ze zijn met elkaar verbonden en vormen een vierkant patroon.                                      Het ijzerdraad is aan elkaar bevestigd met hard zilver soldeer (zeer sterk).
De las is donker gepatineerd.
Het staal is gefixeerd met matte vernis.
Het werk kan met kleine spijkers op de hoeken opgehangen worden doordat het werk erg licht is (0,12 kg)
Thema's van Nico Kok als vierkant en materiaalgebruik komen terug in dit werk.
 

Negenenveertig vierkanten met diagonalen

2018

Negenenveertig vierkanten met diagonalen zijn gemaakt van ijzerdraad.
Ze zijn met elkaar verbonden en vormen een vierkant patroon.
Het ijzerdraad is aan elkaar bevestigd met hard zilveren soldeer(zeer sterk).
De las is donker gepatineerd.
Het ijzerdraad is gefixeerd met matte vernis.
Het werk kan met kleine spijkers op de hoeken opgehangen worden doordat het werk erg licht is (0,3 kg)
Thema's van Nico Kok als vierkant en materiaalgebruik komen terug in dit werk.

Zesendertig piramiden

2018

Het kunstwerk is gemaakt van ijzerdraad.
Zesendertig piramiden zijn geplaatst in een vierkant patroon van 6x6.
De ijzerdraad is aan elkaar bevestigd met hard zilveren soldeer(zeer sterk).
De las is donker gepatineerd.
Het werk is gefixeerd met matte vernis.
Het werk kan met kleine spijkers op de hoeken opgehangen worden doordat het werk erg licht is (0,3 kg)
Thema's van Nico Kok als vierkant en materiaalgebruik komen terug in dit werk.
 

Drie gevouwen vierkanten

2016

Drie gevouwen vierkanten van staal, afmeting 30x30x0,15 cm Oplage: 10   1/10 Gesigneerd aan de binnenzijde

Twee gevouwen vierkanten, 4

2016

Twee vierkanten van staal, afmeting 30x30x0,15 cm, gevouwen Oplage: 10   1/10 Gesigneerd aan de binnenzijde

Twee gevouwen vierkanten, 5

2016

Twee gevouwen vierkanten van staal, afmeting 30x30x0,15 cm Oplage: 10   1/10 Gesigneerd aan de binnenzijde

Twee gevouwen vierkanten, gestapeld

2016

Twee gevouwen vierkanten van staal, afmeting 30x30x0,15 cm, gestapeld Oplage: 10,   1/10 Gesigneerd aan de onderzijde

Vier gevouwen vierkanten

2016

Vier  vierkanten van staal afmeting: 30 x 30 x 0,15 cm, gevouwen Oplage: 10, 1/10 Gesigneerd aan de binnenzijde  

Twintig vierkanten 1

2015

Twintig identieke vierkanten van papier zijn verschillend opgehangen aan één ophangpunt 1 De vierkanten zijn 100x100 cm.

Acht verschillende halve vierkanten binnen het vierkant

2014

Serie van acht nederlandse  kunstpostzegels gedrukt in oplage van 10 Acht postzegels van elk 30x40mm Bij verkoop een certificaat van echtheid met oplage nummer 1/10  

Elastiekjes 1

2012

Materiaal: elastiekjes, stalen ringetjes.

Elastiekjes 2

2012

Materiaal: elastiekjes, stalen ringetjes.

Elastiekjes 3

2012

Twintig verbonden elastiekjes op tweeenvijftig verschillende manieren opgehangen. Materiaal: elastiekjes, stalen ringetjes.

Gevouwen papier 1

2012

Rubbing van gevouwen (3x) papier met grafiet.

Gevouwen papier 2

2012

Rubbing van gevouwen (2x) papier met grafiet.

Ingepakt vierkant

2012

Vierkant van rubber ( 30 x30 x 0,3 cm) De hoeken zijn met elkaar verbonden door twee touwtjes.

Octagon van zwart koord

2012

Octagon van zwart koord. Twee vierkanten van glas zijn met elkaar verbonden door zwart koord.

Verbonden vierkant

2012

Vierkant van rubber (30 x 30 x 0,5 cm) Twee over elkaar staande hoeken zijn met elkaar verbonben door een touwtje

Vierkant van zwart koord 1

2012

Zwart vierkant in vierkant Een glasplaat van 60 x 60 cm is om wonden door een zwart koord.

Vierkant van zwart koord 2

2012

Zwart vierkant: ontstaan door een zwart koord  rond een vierkant glasplaat van 60 x 60 cm te winden

Driehoeken

2011

Om de hoeveelheid stikstof en ultra-laag kool in het staal te bepalen werden er staalpillen uit monster geponst. Zachtstaal werd direct na zandstralen geponst (licht van kleur), hard staal werd na zandstralen eerst verhit voor het ponsen (blauw). Ultra-laagkool werd niet gezandstraald maar gefreesd.(dikker, glanzend) Stikstof wordt tegenwoordig met de spectrometer bepaald.

Hout 1

2011

Molenboshout divers, bewerkt

Hout 2

2011

Molenboshout divers, bewerkt

Hout 3

2011

Molenboshout divers, bewerkt

Hout 4

2011

Molenboshout divers, bewerkt 

Hout 5

2011

Atelierhout, bewerkt.

Hout 6

2011

Molenboshout divers, bewerkt 

Houten figuren (groot)

2011

Vierkanten van 15 x 15 cm van diverse soorten hout met eenvoudige geometrische vormen zoals vierkant, cirkel, driehoek, vijfhoek, zeshoek, trapezium,ovaal, rechthoek, ellips,enz

Houten figuren (klein)

2011

Vierkanten van 10 x10 cm van diverse soorten hout met eenvoudige vormen, bewerkt.

Houten ring

2011

Molenboshout divers, bewerkt.

Oneindige tapstraal

2011

Foto's van de staalproductie van Tata Steel IJmuiden. Na het oxystaalproces wordt het vloeibare staal per lading uit de converter ( groot vuurvast vat)  getapt in een staalpan met vuurvaste bekleding. Het tappen is fasinerend door de hitte ( gemiddeld 1630 graden) en het geweld ( gemiddeld in 6 minuten 330 ton staal).

Ovale vorm

2011

Ovale vorm van monster staafjes en ijzerertspellets, halffabrikaat en grondstof van de staalproductie.

Pellets 2

2011

Reliëf van ijzerertspellets, de belangrijkste grondstof voor de staalproductie.

Staal 1 (vierluik)

2011

Vier panelen van monsterstaafjes staal verschillend bewerkt: geschuurd, onbewerkt, geroest en gepolijst. Van elke lading staal (330 ton) die bij de Oxystaalfabriek Tata Steel IJmuiden gemaakt wordt, neemt men een eindmonster om de analyse van het staal te bepalen. Van het eindmonster wordt het instroomstaafje door de operator afgeknipt. Elk staafje is uniek en hoort bij een bepaalde lading. Deze staafjes, die anders weggegooid worden, heeft Nico met behulp van zijn collega's van februari tot augustus 2011 verzameld. 3491 eindmonsterstaafjes van 3491 ladingen (per 24 uur worden gemiddeld 65 ladingen gemaakt). Van deze staafjes vertegenwoordigen 1,15 miljoen ton staal en hiervan is het kunstwerk gemaakt.

Staal 2

2011

Analoge foto's van de staalproductie Oxystaalfabriek 2 Tata Steel IJmuiden(1990),  mechanisch bewerkt.

Van staalpan tot slakkenpan

2011

Foto's van de staalproductie, van lege voorverwarmde staalpan naar  volle staalpan. Na het staaltappen wordt de achter gebleven slak uit de converter getapt in een slakkenpan.

De onderliggende gedachte

2010

Serie kunstpostzegels ontworpen door  Nico Kok en uitgebracht in 2010 tijdens de estafette tentoonstelling "De onderliggende gedachte" van kunst in de Mariaschool te Heemskerk met de kunstenaars Kees Heesterbeek, Piet Vos, Nico Kok, Frits Klaver, Gerard Strik, Ewout van Santen en Mary Admiraal. Zeven postzegels van elk 30x40mm Oplage: 50 Bij verkoop certificaat van echtheid en oplagenummer.

Dubbele kubus 6

2006

Materiaal: zwart graniet , Indian Black

Dubbele kubus 7

2006

Materiaal: graniet, Indian Black

Figuur

2006

Materiaal: zwart graniet, Zwart Zweeds. Met hitte bewerkt

Dubbele kubus 5

2005

Materiaal: zwart graniet, Indian Black

Dubbele kubus 8

2005

Materiaal: zwart graniet, Indian Black

Lepels

2004

Van 108 lepels zijn de stelen afgehaald. Op een kunstof bord zijn de lepels bevestigd, 54 lepels met de voorzijde (hol) en 54 met de achterzijde (bol). De omgeving is in spiegelbeeld in de lepels zichtbaar  en in de holle zijden ook nog op zijn kop.Alle lepels vormen samen een vierkant patroon van vertikale en horizontale lijnen maar ook  van diagonalen. Thema's van Nico Kok zoals: beeld/spiegelbeeld, voorkant/achterkant, hol/bol, vierkant patronen,enz komen terug in dit werk.Op de achterkant is het werk gesigneerd.

Plof

2004

Materiaal: zwart graniet, Zwart Zweeds met hitte bewerkt

Driehoeken 2

2002

Wrijftekening met grafiet van 24 driehoeken.

Driehoeken 3

2002

Rubbing (wrijftekening) met grafiet van 22 driehoeken.

Gebogen vierkanten

2002

Wrijftekening (rubbing) met grafiet van gebogen vierkanten.

Verschoven vierkanten

2002

Grafiet wrijftekening met verschoven vierkanten.

Vierkanten in vierkanten

2002

rubbing (wrijftekening) met grafiet.

Zwart tegeltableau

2002

Tegeltableau van negen zwart geglazuurde witte keramische tegels, gebroken en bewerkt.

Vierkanten en driehoeken 1

2001

Rubbing (wrijftekening) met grafiet van 96 driehoeken en 24 vierkanten.

Vierkanten en driehoeken 3

2001

Grafiet rubbing van driehoeken en vierkanten

Cirkels en vierkanten, positief en negatief

2000

Rubbing (wrijftekening) met grafiet van cikels en vierkanten , postief en negatief.

Driehoeken en parallellogrammen

2000

Wrijftekening (rubbing) met grafiet van driehoeken en parallellogrammen.

Hoge piramide

1999

Hoge piramide van grijs graniet : Impala  

Scheurwerk geel 3

1999

Wit papier gescheurd en gevouwen, gewreven met geel krijt

Scheurwerk zwart 1

1999

Scheurwerk van zwart geverfd wit papier

Scheurwerk zwart 2

1999

Scheurwerk van zwart geverfd wit papier

26 vierkanten

1998

Rubbing (wrijftekening) van 26 vierkanten met grafiet

Halve en hele vierkanten

1998

Rubbing (wrijftekening) van halve en hele vierkanten  met grafiet

Vierkanten met trapezium

1998

Grafiet rubbing (wrijftekening) van vierkanten met trapezium.

Scheurwerk geel 2

1997

Geel papier gescheurd, gevouwen en gewreven met grafiet

Moeder en kind

1995

Materiaal: zwart graniet, zwart zweeds. Hoog gepolijst.

Piepschuim

1995

Rubbing (wrijftekening) met grafiet.

Zonder titel 1

1995

Klienplastiek van fietsbinnenband (rubber), staaldraad, nylondraad, zwart graniet

Zonder titel 2

1995

Materiaal: fietsbinnenband, staaldraad, nylondraad, zwart graniet.

Gebogen cirkel

1994

Model: Gebogen cirkel van lood 3 x 12 x 25 cm

Insluiting van negen ringen

1994

Materiaal: verenstaal

Insluiting van vier ringen

1994

Materiaal: verenstaal

Insluiting van zeven ringen

1994

Materiaal: verenstaal, hout

Rangschikking 1

1994

Zestien bollen gerangschikt ineen vierkant, elke bol bestaande uit drie ringen van verenstaal

Rangschikking 2

1994

Zestien bollen, gerangschikt in een parallelogram. Elke bol bestaand uit drie ringen verenstaal

Scheurwerk geel 1

1994

Geel papier gescheurd, gevouwen en gewreven met grafiet

Stapeling

1994

"Stapeling" 1994 Elf identieke blokken zwart graniet van 30x30x15 cm, op verschillende manieren bewerkt, van hoog gepolijst tot grof geschuurd. Materiaal: graniet Indian Black Locatie: Kerkplein, Heemskerk

Kleine cirkel en grote cirkel, verbonden

1993

Model: staal

Gebogen vierkant

1992

Model van lood

Nico Kok, beeld en spiegelbeeld

1992

Foto afgedrukt in zwart/wit en in beeld en in spiegelbeeld.

Kiekeboe, beeld en spiegel

1991

Beeldententoonstelling  "Tussen Juffer en Borg"  Stadskanaal Materiaal: trespa-platen, spiegels en staal

Negentien identieke kettingen van 100 cm verschillend opgehangen

1991

Materiaal: stalen ketting 58 x 100 cm

Drie identieke vierkanten waarvan twee verschillend gevouwen

1990

Drie identieke vierkanten van inkt op transparantfolie waarvan twee vierkanten verschillend zijn gevouwen.

Gebogen staaf rond 4

1990

Model: rond staal 2 x 2 x 40 cm

Grote kubus

1990

Grote kubus van  zwart graniet , Zwart Zweeds

Twee gebogen staven rond

1990

Model: 10x10x20 cm staal

Twee gevouwen vierkanten'3'

1990

Model: Twee gevouwen vierkanten  van lood

Binnenste buiten

1989

Twee identieke gepolijste kubussen van 70x70x70 cm waarvan één diverse malen is gekloofd en binnenste buiten gekeerd. Materiaal: graniet, Indian Black    Locatie: Bachplein Heemskerk

Gevouwen vierkant

1989

Model: gevouwen vierkant van staal en glas.

Draaiend vierkant, 0 graden en 180 graden

1988

Draaiend vierkant, 0 graden en 180 graden.

Stapeling, 120 kalkzandstenen en 9 stroken papier

1988

Stapeling van 120 kalkzandstenen met 9 stroken papier.

Tien massieve blokken wit geverfd van wit marmer, zwart graniet, koper, zink, aluminium, tin, lood, hout (merbau), vurenhout en staal

1988

Tien wit geschilderde massieve blokken  van koper, tin , aluminium, zink, staal, lood, wit marmer, zwart graniet, vurenhout en merbau(hout) 10 x 20 x 50 cm

Twee gevouwen vierkanten '2'

1988

Twee gevouwen vierkanten van plaatstaal van 0,1 cm

Vijftig kalkzandstenen en een houten plank 3

1988

Vijftig kalkzandstenen en een houten plank

Vrouw

1983

Materiaal: zwart graniet, Zwart Zweeds. Hoog gepolijst en ruw bewerkt.

Duif

1981

Materiaal: graniet,  African Black. Hoog gepolijst.

Embryo

1980

Materiaal: zwart graniet, zwart Zweeds. Hoog gepolijst.

Kropper

1980

Materiaal: zwart graniet, Zwart Zweeds. Hoog gepolijst.